top of page

Nesanica – CBD je prirodno rješenje

CBD ulje je dobro, prirodno rješenje za liječenje nesanice, jer pomaže našem endokanabinoidnom sistemu da se vrati u normalu, odnosno pruža terapeutski efekat kod brojnih bolesti. Njime zapravo djelujemo na uzrok, a ne na simptom.


Nesanica ima mnogo lica, pa kada o njoj govorimo, otprilike razlikujemo nemogućnost da se zaspi, nemogućnost održavanja sna, odnosno nemogućnost buđenja i loš kvalitet sna. Otprilike 30% odraslih prijavi jedan ili više simptoma nesanice.


Nesanicu treba posmatrati kao simptom, jer ukazuje na to da se u našem tijelu dešava nešto što ranije nije bilo. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini i ajurvedi, nesanica je znak energetskog poremećaja, a energetski poremećaj dovodi do bolesti. U tradicionalnoj kineskoj medicini postoji čak 19 različitih vrsta nesanice.


Nesanica značajno narušava kvalitet života: smanjuje kognitivno i fizičko funkcionisanje, pojačava se fizički bol, opada opšta zdravstvena percepcija, vitalnost, utiče na socijalno funkcionisanje, emocionalne probleme, mentalno zdravlje, mogućnost povreda i razvoj drugih bolesti je povećan.


Nesanica i zdravlje


Današnja istraživanja su došla do saznanja da žene i starije osobe češće pate od nesanice. Žene najčešće doživljavaju nesanicu sa početkom menstruacije, menopauzom, komorbidnim zdravstvenim poremećajima, psihijatrijskim poremećajima i radom u smjenama. Kod starijih osoba ovaj uzrok nije dobro definisan, ali može biti rezultat opadanja funkcionalnosti sistema za kontrolu sna i komorbidnih zdravstvenih stanja. Komorbidna zdravstvena stanja podrazumjevaju istovremenu pojavu dvije ili više bolesti.


Ali hronične bolesti takođe predstavljaju značajan rizik za nesanicu. S druge strane, čak 75-90% ljudi sa nesanicom ima povećan rizik od komorbidnih zdravstvenih stanja. Procjenjuje se da 40% svih pacijenata sa nesanicom ima paralelno psihijatrijsko stanje, od kojih su najčešće anksioznost i depresija.


Nedostatak sna uzrokuje poremećaj ECS (endokanabinoidni sistem)


Uloga endokanabinoidnog sistema (ECS) u spavanju i neurofiziologiji spavanja je dokazana. Jasno je da postoji veza između endokanabinoidnog sistema mozga i kola spavanje-budnost i da poboljšanje tonusa endokanabinoidnog sistema uz pomoć fitokanabinoida može promjeniti san u smislu vremena provedenog u budnom stanju, cirkadijalni ritam ciklusa spavanje-budnost i anatomija sna (san ima različite faze).


Takođe je dokazano da nedostatak normalnog sna izaziva poremećaj unutar endokanabinoidnog sistema i da je oporavak endokanabinoidnog sistema uključen u homeostatski oporavak sna nakon abnormalnog sna. A kako i ne kada endokanabinoidni sistem učestvuje u opštoj homeostazi našeg organizma.


Nesanica i CBD ulje


CBD je kanabinoid koji ne izaziva zavisnost i nije psihoaktivan - fitokanabinoid koji se dobija iz biljke Cannabis Sativa. CBD ulje je dobro rješenje za liječenje nesanice, jer pomaže našem endokanabinoidnom sistemu da se vrati u normalu, odnosno pruža terapeutski efekat kod brojnih bolesti. Njime zapravo djelujemo na uzrok nesanice, a ne na simptom.


Efekat CBD-a na naš endokanabinoidni sistem i na bolesti ispitan je brojnim studijama. Zanimljivo je da je u dosadašnjoj medicinskoj literaturi utvrđeno da kanabinoidi poboljšavaju san u studijama sprovedenim za zdravstvena stanja koja uopšte nisu povezana sa spavanjem.


Među svim ovim studijama ima i onih koje su se bavile specifičnim uticajem CBD-a na san. U manjoj studiji koja se bavila parasomnijom REM poremećaja ponašanja u snu (RBD) kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću – koju karakterišu noćne more, aktivno ponašanje tokom spavanja, pričanje u snu, psovanje, udaranje, trzanje... – došli su do saznanja da dnevna doza od 75 mg CBD-a u stanju da kontroliše simptome RBD-a.


U slučajevima anksioznosti, depresije, šizofrenije i PTSP-a, upotreba CBD ulja u dozama od 12 - 75 mg dnevno, između ostalog, uticala je i na poboljšanje sna. Takođe, velika studija o efektima CBD-a na anksioznost i san kod kliničkih pacijenata pokazala je da je 78,1% pacijenata primetilo poboljšanje nakon dva mjeseca upotrebe.


Iako mnogi podržavaju teoriju da je CBD poziv za buđenje, dvostruko slijepa, placebom kontrolisana, unakrsna studija je dokazala da CBD ulje nije poremetilo ciklus spavanja kod zdravih dobrovoljaca.


U praksi smo se takođe susreli sa slučajevima koji su prijavili buđenje nakon CBD-a, ali je ovo stanje regulisano prebacivanjem vremena uzimanja sa večernjeg na dnevno i/ili regulisanjem doze.


Kada je uzrok nesanice „malo uzdrmana” psiha, više od 66% korisnika problem riješi već u prvom mjesecu. Ali treba imati na umu da trajanje terapije u velikoj mjeri zavisi od toga šta nas budi.


 

Online Shop Cannana (www.cannana.shop) Vam nudi FULL SPECTRUM CBD proizvode vrhunskog kvaliteta, proizvedene u skladu sa standardima EU.


 

Reference:

コメント


bottom of page